Đồng hồ

Hướng dẫn bảo trì đồng hồ nữ g shock

Hướng dẫn sử dụng đồng hồ nữ g shock Với đồng hồ dây da truyền thống hoặc hiện đại, dây da được dùng đến và giữ gìn đúng thì sẽ luôn bền lâu. Dĩ nhiên là còn phải dựa vào người đeo và những hoạt động của họ, khí hậu chiếc đồng hồ được đeo, như những loại kim loại …

Read More »